ඔබේ කඳුළට , සුසුමට විරාමයක් තබන්නට….

Posts tagged ‘හදුන්වාදිම්’

යෞව්වනයේ සොඳුරු සුසුම්….

ආදරණිය යොවුන් දුවේ , පුතේ …ඔබේ යොවුන් විය හරිම සුන්දරයි , කෙළිලොල් , දගකාර හිතුවිලි වලින් හිත පිරීලා……එක වෙලාවකට හිතෙනව ඇති තවත් වයසට යන්නේ නැතිව මේ සොදුරු ජීවිතයම විදින්නට ඇත්නම් කියළ නේද ….

ඔව් ….ඒත් ඔබ දන්නවාද අද ඔබේ වයසේ ඉන්න මිතුරන් , මිතුරියන් කී දෙනෙක් තමන්ගේ යව්වනය කදුලු පුරවගෙන ගෙවා දමනවාද කියළ….ඉතින් දුවේ , පුතේ අන්න ඒ  සුන්දර යොවුන් වියේ සොඳුරු  බව , කදුලින් සුසුමින් වසා ගෙන ඉන්න මගේ දූලා , පුතාල වෙනුවෙනුයි මේ බ්ලොග් අඩවිය ….

(more…)